Ở dưới bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về quỹ tín dụng là gì? Đồng thời xem vai trò, nhiệm vụ và đặc trưng của quỹ tín dụng nhân dân.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

quy tin dung la gi

Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam có tên Tiếng Anh là The People’s Credit Funds of Vietnam. Quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng, cá nhân tổ chức góp vốn và thanh lập. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng, luật hợp tác xác. Mục đích hướng tới là hỗ trợ cùng nhau phát triển và kinh doanh.

Quỹ tín dụng nhân dân được coi mà bên trung gian theo mô hình HTX tư nhân. Được kiểm soát bởi một đoàn thể trong đó có thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm. Quỹ tín dụng nhân dân có mục tiêu tối ưu hóa lợi thế của quỹ tín dụng nhân dân cho thành viên qua các sản phẩm tiết kiệm hoặc các gói vay hoạt động theo quy tắc đặc biệt.

√ Theo khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010:

Quỹ tín dụng nhan dân là do các tổ chức pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyệt hành lập dưới hình thức hợp tác xã. Tổ chức này thực hiện và hoạt động theo đúng quy định của Luật và Luật hợp tác xác nhằm mục tiêu hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

√ Theo Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012:

Hợp tác xã có nghĩa là tổ chức kinh tế, đồng sở hữu có ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hượp tác. Mục đích để hỗ trợ nhau kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm.

Bạn đã hiểu quỹ tín dụng nhân dân là gì chưa?

Đặc trưng của quỹ tín dụng nhân nhân

1) Mục tiêu hoạt động

quy tin dung la gi

Giúp cho các thành viên tham gia vào các dịch vụ tài chính ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện và ổn định. Với mức lãi có thể chấp nhận được theo sự chấp thuận của các thành viên.

Đồng thời cũng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Hạn chế vấn đề tín dụng đen có lãi suất cao. Tuy nhiên cũng phải có được các nguồn thu để chi trả cho số tiền đã bỏ ra.

2) Nhiệm vụ quỹ tín dụng nhân dân

Có mặt mọi lúc mọi nơi khi có bất kỳ ai muốn tham gia. Các dịch vụ tài chính cũng được cung cấp nhanh và tốt nhất.

Các sản phẩm của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân có rất nhiều sản phẩm cho vay khác nhau dành cho doanh nghiệp và cá nhân.

Sản phẩm vay cá nhân:

Vay mua nhà

– Vay xây dựng, sửa chữa nhà

– Vay mua ô tô

– Vay tiêu dùng sinh hoạt

– Vay hỗ trợ vốn kinh doanh

– Vay hỗ trợ du học

– Vay hỗ trợ xuất khẩu lao động

– Vay phát triển nông nghiệp

– Vay cầm cố giấy tờ có giá

– Vay tín chấp cho nhân viên QTDND

– Vay tín chấp cho cán bộ viên chức

– Vay thấu chi tài khoản

– Tài khoản – Tiết kiệm:

– Tiền gửi thanh toán

– Tiết kiệm không kỳ hạn

– Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ

– Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi định kỳ

– Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi trả trước

– Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

– Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ

– Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ

– Tiết kiệm gửi rút linh hoạt

– Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo thời gian gửi

– Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo số dư tiền gửi

Sản phẩm dành cho doanh nghiệp

Vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh trong nước

– Vay vốn lưu động dưới hình thức thấu chi tài khoản

– Vay vốn bổ sung kinh doanh

– Vay vốn tài trợ mua tài sản cố định phục vụ sản xuất

– Cho vay tài trợ mua xe thế chấp bằng chính xe mua

– Cho vay tài trợ xuất khẩu

– Cho vay tài trợ nhập khẩu

Tài khoản – Tiền gửi:

– Tài khoản thanh toán

– Tiền gửi có kỳ hạn

Lời kết

Cachvaytiennganhang.com đã giải thích cho bạn đọc được rõ quỹ tín dụng là gì? Đồng thời đưa đến các thông tin về sản phẩm, đặc trưng của quỹ tín dụng nhân dân. Hi vọng bạn đã hiểu về quỹ tín dụng nhân dân.

Có thể bạn cần: Nợ xấu là gì

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây