vay-tien-khi-da-vay-ngan-hang-khac-1

Vay tiền khi đã vay ngân hàng khác

NÊN ĐỌC

Nợ xấu nhóm 5 dưới 10 triệu có vay được nữa...

Ngân hàng nhà nước quy định sẽ ngừng cung cấp lịch sử tín dụng đối với khách hàng có nợ xấu nhóm 5 dưới...

LIÊN QUAN