vay-tien-bang-cmnd-va-ho-khau-photo

NÊN ĐỌC

Nợ xấu nhóm 5 dưới 10 triệu có vay được nữa...

Ngân hàng nhà nước quy định sẽ ngừng cung cấp lịch sử tín dụng đối với khách hàng có nợ xấu nhóm 5 dưới...

LIÊN QUAN